Zorg voor medewerker en organisatie

Doen wat werkt

Stop Verzuim

Stip helpt ambitieuze bedrijven bij het voorkomen en terugdringen van verzuim door psychische klachten. Wij zijn gespecialiseerd in de aanpak van stress en burn-out. Met behulp van persoonlijke maatwerktrajecten helpen wij mensen en organisaties bij het creëren en behouden van mentale gezondheid. We hanteren daarbij een creatieve, energieke en praktische werkwijze.

Effectieve aanpak

Het brein van mensen met stressklachten is dermate overbelast dat het opnemen en verwerken van verbale informatie moeilijk is. Daarom staan in onze trajecten doen en ervaren centraal. We werken met concrete oefeningen, waarmee we lichaam, geest en gedrag stapsgewijs weer met elkaar in balans brengen. Door te leren vanuit de ervaring wordt informatie tevens meteen gekoppeld aan de praktijk waardoor het direct toepasbaar is op het werk en in het dagelijks leven.

Meetbaar resultaat

Natuurlijk is resultaat belangrijk. Daarom gebruiken wij gevalideerde testmethoden om de mentale gezondheid en ontwikkeling van medewerkers te inventariseren, te monitoren en te evalueren.

 

Facts

Stressklachten, een groeiend probleem

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. Wanneer er onvoldoende of te laat wordt ingegrepen bij klachten, neemt de kans op (langdurig) verzuim sterk toe en dat brengt forse kosten met zich mee.

Preventieve maatregelen en een effectieve aanpak van stressklachten zijn van essentieel belang bij het reguleren en voorkomen van verzuim door psychische klachten en stress. Neem contact met ons op om te bekijken wat wij hierin voor u kunnen betekenen.

Klik op de factsheet hiernaast voor een vergroting.

Factsheet over burnout door Stip

Wat zeggen onze cliënten?

Contact met Stip Mentaal Fit