Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praktijk Stip

Openingstijden

Stip is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Buiten deze tijden kunt u per telefoon of e-mail een bericht sturen, waarna zo spoedig mogelijk contact met u wordt opgenomen. Stip is met uitzondering van de zomervakantie gesloten tijdens de schoolvakanties van het basisonderwijs uit regio Zuid.

 

Tarieven 2018

Onze actuele tarieven zijn vermeld op onze website. Alle genoemde bedragen zijn inclusief materiaal.

Stip is gedeeltelijk vrijgesteld van BTW. Voor behandelconsulten wordt daarom geen BTW bedrag vermeld op uw factuur. Indien uw werkgever de behandeling betaalt, zijn er met uw werkgever afspraken gemaakt over het al dan niet hanteren van een eigen bijdrage en de hoogte daarvan. Afspraken hieromtrent worden met u doorgenomen tijdens de eerste afspraak.

 

Betaling

Wanneer u de behandeling bij Stip (gedeeltelijk) zelf betaalt ontvangt u van ons een factuur per e-mail met daarin de mogelijkheid direct via I-deal te betalen. Betalingen dient u binnen 14 dagen per bank te voldoen. U kunt de factuur (digitaal) indienen bij uw zorgverzekering. Het is niet mogelijk facturen contant te betalen.

 

Vergoedingen

Er zijn verschillende manieren om uw behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen. Te weten:

  • Uw zorgverzekering
  • DBC
  • Werkgever
  • PGB
  • Jeugdwet

Meer informatie over deze vergoedingsmogelijkheden vindt u op onze website. Stip bekijkt samen met u welke mogelijkheden op uw situatie van toepassing zijn en zet zich er actief voor in om uw behandeling waar mogelijk in aanmerking te laten komen voor deze vergoeding.

 

Niet of te laat afmelden

Afspraken moeten 24 uur van tevoren telefonisch of per mail worden afgemeld of verzet. Indien u zich niet of te laat afmeldt, wordt een bedrag van € 40,- in rekening gebracht. De afspraak in de agenda van de behandelaar is hierbij leidend. De factuur van een gemist consult wordt per e-mail naar u toe gestuurd. U kunt deze factuur voldoen per bank. Een gemist consult is niet te declareren bij de zorgverzekeraar. Dat geldt ook voor cliënten die hun behandeling vergoed krijgen vanuit een DBC.

 

Waarneemregeling

Indien uw behandelaar gedurende langere tijd afwezig is, kunt u de behandeling (indien gewenst) tijdelijk voort te zetten bij een collega. Deze collega wordt door uw behandelaar zo zorgvuldig als mogelijk ingelicht over uw behandeling, zodat u hiervan zo min mogelijk hinder ervaart.

 

Privacy

Alle maatregelen die wij genomen hebben om uw privacy te beschermen zijn opgenomen in onze privacyverklaring. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet verstrekt aan derden. Echter:

  • Stip is wettelijk verplicht om anoniem (en met uw schriftelijke toestemming openbaar) melding te doen van ernstige calamiteiten. U wordt hiervan op de hoogte gesteld voordat de melding plaats zal vinden.
  • In geval van een (dreigende) suïcide poging, neemt uw behandelaar contact op met uw huisarts om hiervan melding te doen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld voordat de melding plaats zal vinden.
  • Ten behoeve van kwaliteit en professionaliteit, kan uw behandelaar (aspecten van) uw behandeling anoniem bespreken binnen trajecten gericht op deskundigheidsbevordering.

 

Klachtenreglement

Medewerkers van Stip zullen hun werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en de verstrekte informatie en behandeling met zorg samenstellen en uitvoeren. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over uw behandeling, waar u samen met uw behandelaar niet uit komt, kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en/of de klachtencommissie van de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg (NFG). Informatie hierover kunt u vinden in de wachtkamer van de praktijk of opvragen bij uw behandelaar.

 

In geval van nood

Stip beschikt niet over een crisisdienst, waardoor u buiten onze openingstijden (bijvoorbeeld in de avond of tijdens het weekend) geen beroep kunt doen op onze zorg. Indien u acute psychische hulp nodig heeft en u kunt ons niet bereiken bel dan naar uw huisarts. Is deze niet bereikbaar, bel dan de huisartsenpost van het ziekenhuis. Hier zijn verschillende specialisten aanwezig die u kunnen opvangen en die de nodige zorg kunnen bieden.

Contact met Stip Mentaal Fit