Maandag 25 April

Workshop Back to work

Samen werken aan re-integratie na burn-out

Werken is een onderdeel van het re-integratie proces. Zeker wanneer iemand is uitgevallen met stressklachten of burn-out, is het belangrijk om in passende stappen te oefenen met het doseren en opbouwen van werktaken. Dit vraagt enerzijds kennis, vaardigheden en inzet van de medewerker en anderzijds een effectieve begeleiding vanuit de werkgever. In de workshop back to work leer je wat ervoor nodig is om medewerkers effectief en duurzaam te re-integreren na een burn-out en wat jij kunt doen om de medewerker daarbij optimaal te begeleiden. In deze workshop richten we ons op de inhoudelijke kant van de begeleiding en de dillema’s die je daar als leidinggevende in tegen kunt komen.

Programma:

14.00 uur: Introductie
14.15 uur: Even opfrissen: Burn-out wat is dat precies?
14.45 uur: Fasen van herstel: Werken inzetten als onderdeel van herstel
15.00 uur: Regie over verzuim en re-integratie: Wederzijdse verantwoordelijkheid
15.30 uur: Dilemma’s 16.00 uur: Afsluiting en borrel

Voorbereiding:

Om de workshop optimaal aan te kunnen sluiten bij uw dagelijkse praktijk verzoeken wij u ter voorbereiding op de workshop om (anoniem) een casus te beschrijven van 1 medewerker die u begeleid of heeft begeleid in zijn re-integratie na burn-out. (Wat was / is de situatie van de medewerker?. Welke stappen zijn er reeds genomen door de medewerker en de organisatie in het herstel en de re-integratie? Welke dillema’s bent u tegen gekomen in de begeleiding?) Tijdens de workshop vragen wij u om met deze casus te werken zodat u de begeleidingsstappen die u leert direct kunt verbinden aan een voor u relevante casus.

Samenwerken aan re-integratie.
Voor wie: HR & leidinggevenden
Tijd: 14.00-15.00 uur
Locatie: Golf & Country Club Best
Deelname: gratis

Extra info en/of aanmelden via: annemarie@stip-mentaalfit.nl


Stip helpt mens en organisatie bij het creëren van een optimale mentale gezondheid en een krachtige en gezonde leefstijl.

Dat doen wij door middel van trainingen, workshops, coaching en behandeling van individuen en groepen. Wij willen een betekenisvolle, positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen. Stip gaat daarbij niet voor een quick fix, maar voor duurzame ontwikkeling gericht op een vitale en gezonde toekomst.