Informatie

Werkwijze

Of het nu gaat om een workshop, training of behandeltraject, wij werken in 3 stappen aan een gezonde toekomst.

 

Stap 1 : Diagnostiek

Om te kunnen doen wat nodig is, is het heel belangrijk om vast te stellen wat er precies aan de hand is. Wij gebruiken gesprek, (psychologische) tests en cijfers om vast te stellen waar de knelpunten zitten. Aan de hand daarvan maken we een plan van aanpak, waarin doel, duur, interventies en beoogde resultaten zijn opgenomen.

Stap 2: Interventie

Mensenwerk is maatwerk. Onze interventies zijn altijd zorgvuldig afgestemd op de specifieke mogelijkheden en wensen van uw organisatie en medewerkers.

Lees hier meer over onze producten.

Stap 3: Evaluatie

Naast een begin en eindmeting, evalueren we onze trajecten op diverse momenten. We bewaken hiermee de kwaliteit en het resultaat.

Duurzame re-integratie

Bij mensen met psychische klachten zorgt een te snelle terugkeer naar werk vaak voor onvrede en herhaaldelijk terugkerend verzuim. Te lang thuis blijven houdt klachten in stand, creëert een grote afstand tot werk en maakt de drempel om te terug te keren steeds hoger. Wij meten en evalueren het herstel van onze cliënten. Daarmee kunnen wij een gefundeerd advies geven over de opbouw van werk en de eventuele aanpassingen die nodig zijn om de medewerker gezond terug te kunnen laten keren. Ten behoeve van een duurzame re-integratie verwachten wij van de werkgever een open mind en een betrokken houding.

Aanvullende zorg

De aanpak van complexe verzuimvraagstukken vraagt om een accurate en daadkrachtige werkwijze. Soms moet er extra zorg of hulp worden ingeschakeld om te kunnen doen wat nodig is. Stip werkt samen met specialistische (freelance) netwerkpartners uit de zorg en het bedrijfsleven. Hierdoor kan snel en eenvoudig worden doorverwezen en opgeschaald in zorg. Stip houdt regie over het traject, waardoor de lijnen kort en persoonlijk blijven.

Tarieven

Neem contact met ons op voor een nadere kennismaking zodat wij een passende offerte voor u kunnen maken.

Om het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid en intrinsieke motivatie van de medewerker te vergroten, adviseert Stip bij individuele trajecten een eigen financiële eigen bijdrage van maximaal 10%. Deze eigen bijdrage kan zowel in de loonadministratie van de medewerker worden op genomen of door Stip gefactureerd worden.

Contact met Stip Mentaal Fit