Informatie

Werkwijze bij preventie 

Samen met u en (uw organisatie) werken wij in op maat gemaakte trajecten aan een gezonde, vitale toekomst. Wij bieden geen quick fix, maar gaan duurzame relaties aan met alle cliënten waar wij mee werken. Dat betekent dat we zo kort als mogelijk en zo lang als nodig betrokken zijn en dat we al onze interventies specifiek gericht zijn op uw vraag (en organisatie). Wij werken bij voorkeur samen met uw bedrijfsarts, arbodienst en HR afdeling om interventies zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

 

Wij hebben een persoonlijke, resultaatgerichte aanpak gericht op het creëren van een optimaal zelfmanagement.

Duurzame re-integratie

Bij mensen met psychische klachten zorgt een te snelle terugkeer naar werk vaak voor onvrede en herhaaldelijk terugkerend verzuim. Te lang thuisblijven houdt klachten in stand, creëert een grote afstand tot werk en maakt de drempel om te terug te keren steeds hoger. Wij meten en evalueren het herstel van onze cliënten. Daarmee kunnen wij een gefundeerd advies geven over de opbouw van werk en de eventuele aanpassingen die nodig zijn om de medewerker gezond terug te kunnen laten keren.

Ten behoeve van een duurzame re-integratie verwachten wij van de werkgever een open mind en een betrokken houding.

 

Aanvullende zorg

De aanpak van complexe verzuimvraagstukken vraagt om een accurate en daadkrachtige werkwijze. Soms moet er extra zorg of hulp worden ingeschakeld om te kunnen doen wat nodig is. Het team van Stip werkt samen met specialistische netwerkpartners uit de zorg en het bedrijfsleven. Hierdoor kan indien nodig snel en eenvoudig worden doorverwezen en opgeschaald in zorg.

Stip houdt regie over het traject, waardoor de lijnen kort en persoonlijk blijven.

 

Werkwijze bij behandeling

Kennismaking

Nadat je jezelf hebt aangemeld bij Stip, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kijken we samen waar je ondersteuning of hulp bij wenst. Ook krijg je antwoord op je vragen over je behandeling en het verloop daarvan.

 

Behandelplan

In het tweede of derde consult ontvang je jouw persoonlijke behandelplan. Hierin staan de afspraken die we samen hebben gemaakt over de inhoud, het doel en de duur van de behandeling. Zo weet je waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten.

 

Verwijzing nodig?

Voor vaktherapie en coaching bij Stip heb je geen verwijzing nodig, voor psychologische behandeling wel. Stip werkt samen met verschillende collega’s, zoals huisartsen en psychologen. Hierdoor verlopen eventuele doorverwijzingen soepel.

 

Contact met Stip Mentaal Fit