In 5 stappen naar herstel

Plan van aanpak

U meldt uw medewerker telefonisch bij ons aan. Wij nemen de situatie met u door, en maken een globaal plan van aanpak. U laat de medewerker zelf contact met ons opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Intake en metingen

Wij onderzoeken middels gesprek, vragenlijsten en metingen conditie van de medewerker en de omstandigheden waarbinnen de klachten zijn ontstaan. We maken een intakeverslag en stellen met u het definitieve plan van aanpak vast.

Samen werken aan herstel

De medewerker gaat aan de slag met zijn herstel. Wij betrekken alle partijen uit de werk en prive situatie die onderdeel zijn van de behandeling. Samen werken we een optimaal herstel en een duurzame re-integratie.

Resultaatmeting

Middels vragenlijsten en evaluaties meten wij de voortgang van de behandeling. Hierdoor is inzichtelijk of gewenste resultaten worden behaald en kunnen wij op- en afschalen in zorg indien nodig.

Gezonde toekomst

We sluiten de behandeling af met een plan voor de toekomst. In dit plan zijn concrete tips, adviezen en afspraken opgenomen die medewerker en organisatie helpen om ook in de toekomst gezond te blijven functioneren.

 

Preventie

Zoals vaak gezegd, is voorkomen beter dan genezen. Daarom bieden wij diverse preventieve workshops en trainingen voor medewerkers en leidinggevenden gericht op het voorkomen van (werkgerelateerde) stressklachten.

Onze aanpak is fris en positief. We leren deelnemers hoe ze effectief kunnen herstellen na inspanning en hoe ze vanuit kennis en vaardigheden verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen gezondheid.  We houden de deelnemers een prikkelende spiegel voor en laten ze leren vanuit gesprek, informatie en concrete oefeningen. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemers zichzelf herkennen in de informatie die we aanbieden en dat ze praktisch oefenen met de nieuwe mogelijkheden. Hierdoor wordt het toepassen van nieuwe vaardigheden eenvoudig.

 

Tarieven & Vergoedingen

TARIEVEN

Neem contact met ons op voor een nadere kennismaking zodat wij een passende offerte voor u kunnen maken.

VERGOEDINGEN

U kunt als werkgever gebruik  van onderstaande mogelijkheden om trajecten voor (medewerkers van) uw organisatie (gedeeltelijk) te laten vergoeden .

SUBSIDIE

Er zijn regelmatig landelijke of Europese subsidies beschikbaar die een financiële tegemoetkoming bieden aan projecten op het gebied van gezondheid, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van medewerkers. Zo werken wij op dit moment met meerdere organisaties samen vanuit de ESF subsidie. Neem contact met ons op om te bekijken welke actuele subsidies er voor onze trajecten beschikbaar zijn.

UW COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING

Indien u aangesloten bent bij een zorgverzekeraar die de collectieve zorgverzekering voor uw medewerkers faciliteert, is het in sommige gevallen mogelijk om voor projecten die gericht zijn op de gezondheid van uw medewerkers een financiële tegemoetkoming te krijgen. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw zorgverzekering.

 PARTICULIERE ZORGVERZEKERING VAN MEDEWERKER

Medewerkers kunnen voor de behandeling van psychische klachten aanspraak maken op een (gedeeltelijke) vergoeding door hun eigen zorgverzekering. Wij kunnen samen met uw medewerker onderzoeken welke vergoedingsmogelijkheden op zijn situatie van toepassing zijn. Let op: De zorgverzekering vergoed enkel behandeling die gebaseerd is op een medische, psychische of psychiatrische diagnose. Coaching of training worden daarom niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

OPLEIDINGSBUDGET

Mogelijk heeft u per medewerker een budget beschikbaar wat kan worden ingezet voor opleidingsdoeleinden of persoonlijke ontwikkeling. U kunt er in samenspraak met de medewerker voor kiezen om onze interventies gedeeltelijk te financieren vanuit dit opleidingsbudget. Let op: opleidingsbudgetten zijn niet bedoeld voor het oplossen van ziekte of gezondheidsklachten. Overweeg daarom goed of het scholingsbudget passend is bij de gewenste interventie. 

EIGEN BIJDRAGE MEDEWERKER

Verzuim is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom is het in sommige situaties gepast om voor individuele trajecten een eigen bijdrage van de medewerker te vragen.

Gratis adviesgesprek

Onze specialisten helpen u graag verder in een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek.

Laat uw gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.