‘Weer lekker in mijn vel, daar ga ik voor’

Vergoedingsmogelijkheden Psychologische zorg

CONTRACTVRIJ

STIP werkt contractvrij. Dit betekent dat wij geen contracten hebben afgesloten met zorgverzekeraars. Hierdoor verschilt de hoogte van de vergoeding per zorgverzekeraar en polis.

  • Heeft u een zuivere restitutiepolis, dan heeft u een vrije keuze uit zorgverleners en wordt de behandeling 100% (van het marktconforme tarief) vergoed door de zorgverzekeraar.
  • Heeft u een naturapolis, dan moet u een deel van de kosten van de behandeling zelf betalen. Vaak vergoedt de verzekeraar dan tussen de 60% en 80% van de behandeling.

Let op: Sommige zorgverzekeraars hanteren naast de restitutie polis en natura polis ook een budget polis en of een combinatie polis. Wij adviseren u voordat u in behandeling komt bij uw zorgverzekeraar na te vragen welke vergoeding op uw situatie van toepassing is. Tevens raden wij u aan om te onderzoeken wat een zuivere restitutiepolis voor u kan betekenen, aangezien dit een aanzienlijk voordeel kan opleveren in uw vergoedingsmogelijkheden. Voor een overzicht van volledige restitutiepolissen zie: http://contractvrijepsycholoog.nl

GENERALISTISCHE BASIS GGZ (GBGGZ)

Binnen de Generalistische Basis GGZ worden mensen met milde, niet-complexe, psychische klachten behandeld. Ten behoeve van behandeling binnen de Basis GGZ worden door de zorgverzekering de volgende ‘producten’ onderscheiden:

  • Basis Kort (BK): 294 minuten; 3 á 5 sessies;
  • Basis Middel (BM): 495 minuten; 6 á 8 sessies;
  • Basis Intensief (BI): 750 minuten; 9 á 12 sessies;
  • Basis Chronisch (BC): 750 minuten; 9 á 12 sessies.

Aan de hand van de ‘zorgzwaarte’ (de ernst en complexiteit van de klachten) maakt STIP bij aanvang van de behandeling een inschatting van welk product op uw situatie van toepassing is. Na afsluiten van het behandeldossier is precies inzichtelijk hoeveel minuten er aan de behandeling zijn besteed en daarmee welk product wij kunnen declareren. Daardoor is pas na afsluiting van het dossier helder hoeveel u vergoed krijgt van de totale kosten van uw behandeling. Voor informatie over de tarieven van de producten kunt u gebruik maken van de volgende link (site Nederlandse Zorgautoriteit, NZA): https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243894_22/1/

BETALING EN DECLARATIE

Wanneer u bij STIP in behandeling komt, ontvangt u per consult een factuur á 95 euro. Tevens wordt één consult á 95 euro in rekening gebracht ten behoeve van alle administratieve handelingen die voor de behandeling vereist zijn (waaronder start- en eindbericht aan de huisarts, behandelplan, intakeverslag).

Na ieder consult ontvangt u een factuur. Deze factuur betaalt u binnen 14 dagen. Na het sluiten van uw dossier (einde van de behandeling) ontvangt u een totaalfactuur/overzicht van het aantal consulten en de kosten. Deze factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.

Dit betekent dus dat u de kosten voor de geleverde consulten voorschiet en dat u deze kosten pas na het sluiten van uw dossier kunt declareren bij uw zorgverzekering.

 

EIGEN RISICO

Voor zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorg geldt dat voor vergoeding van de behandeling eerst uw eigen risico wordt aangesproken (in 2019 is het wettelijke eigen risico 385,- euro, maar het kan zijn dat u zelf een hoger eigen risico heeft afgesproken). Als u eerder dit jaar andere medische kosten hebt gemaakt, is dit eigen risico mogelijk al besteed.

 

VERWIJZING

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijsbrief nodig van uw huisarts, of medisch specialist/bedrijfsarts. Deze verwijsbrief moet gedateerd zijn vóór of op de datum van het eerste gesprek. Tevens dient vermeld te staan dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ, vanwege een (vermoeden van) een DSM-V diagnose.

 

CONTRACTVRIJ WERKEN

Bij de keus van STIP om contractvrij te werken zijn onderstaande overwegingen van belang geweest:

  • De overeenkomst tussen cliënt en behandelaar staat centraal. De zorgverzekeraar heeft, behoudens algemene wettelijke vereisten, geen inmenging in de behandeling. Dit geeft de behandelaar meer ruimte om samen met jou te bepalen hoe de behandeling eruit komt te zien en hoe lang deze duurt;
  • Er hoeven minder privacy gevoelige clientgegevens gedeeld te worden met de zorgverzekeraar;
  • Cliënten hoeven niet afgewezen te worden door een door de zorgverzekeraar opgelegd omzetplafond.

Door bovenstaande blijft de rol tussen die van behandelaar en zorgverzekeraar beter gescheiden. Voor meer informatie zie de websites: www.contractvrijepsycholoog.nl of www.zorgvoorkwaliteit.nu

 

BETALING DOOR UZELF

U kunt er ook voor kiezen om de behandeling helemaal zelf te betalen. Er is dan geen inmenging van de zorgverzekeraar en uw eigen risico wordt niet aangesproken. U heeft wel een verwijzing van de huisarts nodig. De tarieven zijn hiervoor hetzelfde (95 euro per consult).

 

AFSPRAAK AFMELDEN

Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Dit kunt u telefonisch doen via het telefoonnummer van STIP 040-8429444 of via het mailadres info@stip-mentaalfit.nl. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden verzet of geannuleerd, zullen voor een deel in rekening gebracht worden. Dit komt neer op een bedrag van € 47,50. Deze kosten kunnen niet bij uw verzekeraar worden gedeclareerd.

Gratis adviesgesprek

Ben je benieuwd wat Stip voor kan betekenen voor jou? Meld je dan nu aan voor een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek. We bespreken daarin waar je tegenaan loopt en hoe we je daar het beste bij kunnen helpen.

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.