Preventieve producten

Onze preventieve producten

 

Coaching is gericht op het ontwikkelen, verbeteren en bestendigen van kennis en vaardigheden ten aanzien van je persoonlijk functioneren. Je coach werkt met jou aan vragen en situaties die spelen in het hier en nu. Oude pijnen kunnen worden benoemd, maar worden niet uitgediept. In coachen breng je jouw functioneren in kaart en ga je actief aan de slag met tips en handvaten om de situatie waarin je bent vastgelopen weer in beweging te zetten.

 

Coaching 6 sessies 

 • Startmeting
 • Contact werkgever
 • Beknopt eind verslag

Coaching 9 sessies 

 • Start en eindmeting
 • Contact werkgever
 • Beknopt eindverslag

Coaching 12 sessies

 • Startmeting en eindmeting
 • Contact werkgever
 • Beknopt intake en eindverslag.

Energie check-up

In de energie check-up meten en onderzoeken we op verschillende manieren hoe het gesteld is met jouw mentale gezondheid. We hebben daarbij aandacht voor je fysieke, mentale en cognitieve conditie en voor de omstandigheden waarbinnen de klachten ontstaan zijn. De check up wordt in een verslag samengevat, waarin je advies geven over duurzaam herstellen.

De Energie Check-up bestaat uit:

 • 2 intakegesprekken
 • Psychofysiologische meting
 • Vragenlijst stressklachten
 • Verslag met conclusie en advies

Workshops & trainingen

Stip verzorgt diverse workshops en trainingen op het gebied van mentale gezondheid in relatie tot werk.

 

Mentaal fit op het werk 90 minuten

Deze workshop is een preventief middel om deelnemers bewust te maken van hun omgang met stress en de verantwoordelijkheid die zij zelf dragen in het voorkomen van klachten. De workshop is laagdrempelig, prikkelend en praktisch en gericht op thema’s die spelen in uw team en organisatie.

Na het volgen van deze workshop

 • Heeft de deelnemer basis kennis over stress en stressignalen
 • Is de deelnemer zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn mentale gezondheid.

 

Mentaal fit op het werk 180 minuten

Deze workshop is een vervolg op de 90 minuten workshop en is gericht op het daadwerkelijk implementeren van initiatieven die bijdragen aan een gezond en vitaal functioneren (op het werk). Onderwerpen uit de 90 minuten workshop worden gekoppeld aan persoonlijke thema’s en aan concrete acties passend bij de dagelijkse situatie van de deelnemer.

Na het volgen van deze workshop

 • Heeft de medewerker kennis over stress en stress-signalen
 • Is de medewerker zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid en functioneren met betrekking tot zijn mentale gezondheid en stress.
 • Heeft de medewerker een aantal persoonlijke, praktische handvaten om regie te nemen over de eigen mentale gezondheid op het werk.
 • Heeft de medewerker samen met zijn collega’s / teamleden een aantal acties bedacht en uitgewerkt die een bijdrage leveren aan een mentaal gezonde werkplek.

 

3- daagse training mentaal fit op het werk

In de 3-daagse training: ‘Mentaal fit op het werk’, leren medewerkers om signalen van stress en mentale onbalans bij zichzelf te herkennen en daarop (pro) actief en effectief te reageren. Leerervaringen uit de training worden uitgewerkt in een persoonlijk actieplan waarmee de medewerker in staat is om regie te nemen over zijn eigen mentale gezondheid binnen de dynamische omgeving waarin hij werkzaam is. Met behulp van een korte presentatie en activiteit in het team, draagt de medewerker bij aan een gezonde  werkomgeving voor zichzelf en het team. Door middel van een persoonlijke en actie-gerichte  aanpak werken wij met de medewerker aan interpersoonlijke transformatie.

Na het volgen van de training

 • Heeft de medewerker uitgebreide kennis over mentale gezondheid en stress
 • Herkent de medewerker persoonlijke signalen van mentale onbalans en stress en kan daarop adequaat reageren
 • Zorgt de medewerker goed voor zijn lichaam en neemt hij de ruimte voor herstel na inspanning.
 • Inspireert de medewerker collega’s richting mentale zelfzorg en draagt hij positief bij aan de mentale gezondheid van het team

Bekijk de brochure over deze training.

 

Training voor leidinggevenden

In deze workshop leren leidinggevenden hoe ze stress en psychische klachten bij medewerkers kunnen herkennen, verminderen en voorkomen. De nadruk ligt daarbij niet op de praktische of technische kant van het verzuim, maar op het effectief ondersteunen van medewerkers met (dreigende) stressklachten.

Na het volgen van deze workshop

 • Heeft de deelnemer kennis over stress en stress-signalen
 • Is de deelnemer zich bewust van zijn rol en mogelijkheden op het gebied van verzuimpreventie bij stressklachten, gekoppeld aan de mogelijkheden binnen uw organisatie
 • Heeft de deelnemer een aantal praktische handvaten om medewerkers te begeleiden bij het voorkomen van stressklachten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bovenstaande producten?

Vraagt dan een gratis adviesgesprek aan!

 

Gratis Adviesgesprek?

Contact met Stip Mentaal Fit