Tarieven & vergoedingen

Tarieven voor particulieren

Consult

60 min

€95,-

Individuele coaching werkgerelateerd

60 min

€110,-

  • Prijzen zijn inclusief het gebruik van materiaal en gereedschap.
  • Voor bijzondere materialen die specifiek voor jou worden aangeschaft, wordt in overleg een eigen bijdrage gevraagd.

Vergoedingen particulieren

De Zorgverzekeraar

De meeste zorgverzekeraars vergoeden beeldende therapie bij Stip geheel of gedeeltelijk vanuit het aanvullende pakket voor alternatieve geneeswijzen. Voor behandelingen die vallen onder het aanvullende pakket geldt geen eigen risico. De facturen die je van Stip ontvangt, zijn dus direct (gedeeltelijk) declarabel. Iedere zorgverzekeraar hanteert andere vergoedingstarieven. Raadpleeg daarom je verzekeringspolis of neem contact op met je verzekeringsmaatschappij om te bekijken van welke vergoeding jij gebruik kunt maken. Desgewenst kan Stip je hierbij helpen.

De Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Een DBC omschrijft de behandeling die hoort bij een psychische of psychiatrische diagnose en kent daar een bepaalde vergoeding aan toe. Je kunt een DBC vergelijken met een medisch recept, wat een bepaalde inhoud en kostprijs heeft. Een DBC kan worden ‘geopend’ door een erkende psycholoog of psychotherapeut. Hij of zij is de hoofdbehandelaar die andere soorten zorg, zoals beeldende therapie, aan jouw behandeling kan toevoegen. Behandeling die wordt vergoed vanuit een DBC is vaak uitgebreid en langdurig omdat het altijd om specialistische zorg gaat. Daarom is er ook een uitgebreider budget beschikbaar en heb je zelf geen kosten aan je behandeling. Als jouw behandeling betaald wordt vanuit een DBC en je hoofdbehandelaar werkt samen met Stip, is ook je behandeling bij Stip in bijna alle gevallen kosteloos.

De werkgever

Hoewel ze hier niet toe verplicht zijn, willen sommige werkgevers financieel bijdragen aan je behandeling wanneer er sprake is van werkgerelateerde klachten zoals burn-out of trauma wat je hebt opgelopen op de werkvloer. Stip kan je werkgever nader informeren over de behandelmogelijkheden en desgewenst een offerte uitbrengen. Uiteraard gebeurd dit alles met jouw schriftelijke toestemming en na de kennismaking met je therapeut.

Het persoons gebonden budget (PGB)

PGB mag gebruikt worden voor behandeling bij Stip. Niet alle gemeenten hanteren dezelfde voorwaarden en tarieven bij het gebruik van een PGB. Stip kijkt graag met je welke voorwaarden op jouw situatie van toepassing zijn.

Jeugdwet

Behandeling van jongeren tot 18 Jaar kan vergoed worden door de gemeente vanuit de jeugdwet. Dit vraagt enige inhoudelijke en praktische afstemming. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Tarieven voor organisaties

Neem contact met ons op voor een nadere kennismaking zodat wij een passende offerte voor u kunnen maken.

Contact met Stip Mentaal Fit