Samen op weg naar een gezonde toekomst

Vergoedingen

Coaching

De zorgverzekeraar

Coaching en training richt zich op het onderzoeken en ontwikkelen van persoonlijke mogelijkheden en vaardigheden en niet op het behandelen van een ziekte of stoornis. De zorgverzekering vergoedt enkel behandeling die gebaseerd is op een medische, psychische of psychiatrische diagnose.
Coaching wordt daarom niet vergoed vanuit de zorgverzekering.
Welke mogelijkheden zijn er dan wel:

De werkgever

Hoewel ze hier niet toe verplicht zijn, willen sommige werkgevers financieel bijdragen aan een coachingstraject wanneer er sprake is van ontwikkeldoelen die een positieve bijdrage leveren aan jouw functioneren op het werk. Stip kan je werkgever nader informeren over de behandelmogelijkheden en desgewenst een offerte uitbrengen. Uiteraard gebeurt dit alles met jouw schriftelijke toestemming en na een (telefonische) kennismaking met je coach.

Scholingsbudget

Veel werkgevers stellen een scholingsbudget beschikbaar wat je mag gebruiken voor opleidingsdoeleinden of persoonlijke ontwikkeling in relatie tot werk. Informeer bij jouw werkgever welke mogelijkheden er zijn om jouw scholingsbudget in te zetten voor coaching. Let op: scholingsbudgetten zijn niet bedoeld voor het oplossen van ziekte of gezondheidsklachten. Overweeg daarom goed of het scholingsbudget passend is bij het doel van je coaching.

Wil je weten wat er voor jouw mogelijk is?

Vaktherapie

De zorgverzekeraar

Vaktherapie bij Stip wordt in de meeste gevallen (gedeeltelijk) vergoed vanuit het aanvullende pakket voor alternatieve geneeswijzen. Voor behandelingen die vallen onder het aanvullende pakket geldt geen eigen risico. De facturen die je van Stip ontvangt, kun je direct zelf declareren, waarna de zorgverzekeraar de vergoeding aan jou uitkeert.
Let op: Iedere zorgverzekeraar hanteert andere vergoedingstarieven. Raadpleeg daarom je verzekeringspolis of neem contact op met je verzekeringsmaatschappij om te bekijken van welke vergoeding jij gebruik kunt maken. Desgewenst kan Stip je hierbij helpen.

De diagnose behandel combinatie (DBC)

Indien je al wordt behandeld door een psycholoog of psychotherapeut die jouw behandeling heeft ondergebracht in een DBC, kan vaktherapie bij Stip worden vergoed vanuit deze DBC. Dit is echter geen eenvoudige oplossing omdat het veel inhoudelijke en praktische afstemming vraagt tussen Stip en jouw andere behandelaar. Wij bekijken graag samen met jou en je behandelaar de mogelijkheden.
Wat is een DBC: Je kunt een DBC vergelijken met een medisch recept, wat een bepaalde inhoud en kostprijs heeft. Een DBC omschrijft de behandeling die hoort bij een psychische of psychiatrische diagnose en kent daar een bepaalde vergoeding aan toe. Een DBC kan worden ‘geopend’ door hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar kan andere soorten zorg, zoals vaktherapie aan jouw behandeling toevoegen. Behandeling die wordt vergoed vanuit een DBC is vaak uitgebreid en langdurig omdat het altijd om specialistische zorg gaat. Daarom is er ook een uitgebreider budget beschikbaar. Als jouw behandeling betaald wordt vanuit een DBC en je hoofdbehandelaar werkt samen met Stip, is ook je behandeling bij Stip in bijna alle gevallen kosteloos.

De werkgever

Hoewel ze hier niet toe verplicht zijn, willen sommige werkgevers financieel bijdragen aan een behandel wanneer er sprake is van werkgerelateerde klachten zoals stressklachten of trauma wat is ontstaan op of door het werk. Stip kan je werkgever nader informeren over de behandelmogelijkheden en desgewenst een offerte uitbrengen. Uiteraard gebeurt dit alles met jouw schriftelijke toestemming en na een (telefonische) kennismaking met je behandelaar.

Het persoonsgebonden budget

PGB mag gebruikt worden voor behandeling bij Stip. Niet alle gemeenten hanteren dezelfde voorwaarden en tarieven bij het gebruik van een PGB. Stip kijkt graag met je welke voorwaarden op jouw situatie van toepassing zijn.

Wil je weten wat er voor jouw mogelijk is?

Psychologische behandeling

De zorgverzekeraar

STIP werkt contractvrij. Dit betekent dat wij geen contracten hebben afgesloten met zorgverzekeraars hierdoor komt onze psychologische zorg niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekering.

De werkgever

Hoewel ze hier niet toe verplicht zijn, willen sommige werkgevers financieel bijdragen aan een behandel wanneer er sprake is van werkgerelateerde klachten zoals stressklachten of trauma wat is ontstaan op of door het werk. Stip kan je werkgever nader informeren over de behandelmogelijkheden en desgewenst een offerte uitbrengen. Uiteraard gebeurt dit alles met jouw schriftelijke toestemming en na een (telefonische) kennismaking met je behandelaar.

Wil je weten wat er voor jouw mogelijk is?