Stip helpt mens en organisatie bij het voorkomen en reduceren van verzuim

Voorkomen is beter dan genezen

Wij bieden diverse preventieve workshops en trainingen voor medewerkers en leidinggevenden gericht op het voorkomen van (werk gerelateerde) stressklachten. Onze aanpak is fris en positief. We leren deelnemers hoe ze effectief kunnen herstellen na inspanning en hoe ze vanuit kennis en vaardigheden verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen gezondheid. We houden de deelnemers een prikkelende spiegel voor en laten ze leren vanuit gesprek, informatie en concrete oefeningen. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemers zichzelf herkennen in de informatie die we aanbieden en dat ze praktisch oefenen met de nieuwe mogelijkheden. Hierdoor wordt het toepassen van nieuwe vaardigheden eenvoudig.

Onze producten

Specialistische maatwerktrajecten met oog en aandacht voor de werkcontext. 

Groepstrainingen

Mentaal Fit
op het werk

Bij lichte stressklachten

Jouw Team
Mentaal Fit

Verzuimpreventie bij medewerkers

Carrière
APK

Bij matige stressklachten

Mentaal Fit op het werk 3-Daagse

Bij matige tot ernstige stressklachten

Back to Work

Re-integratie training voor medewerker en leidinggevende

Individuele trajecten

Mentaal Fit
BOOST

Bij lichte stressklachten

Mentaal Fit
PLUS

Bij matige stressklachten

Mentaal Fit
INTENS

Bij psychische klachten

Behandelmodule:
Herstel van Stressklachten

Bij ernstige stressklachten of burn-out

Mensenwerk is maatwerk. Daarom sluiten we vanuit een concrete basisstructuur aan bij de vragen en thema’s die spelen bij uw medewerker(s) en organisatie.

Gezonde en vitale medewerkers zijn de basis van een krachtige en wendbare organisatie

Een gezonde toekomst

Stip helpt mens en organisatie bij het voorkomen en reduceren van verzuim door psychische klachten. Wij zijn gespecialiseerd in de aanpak van stress en burn-out klachten. Wij bieden workshops, trainingen en behandelinterventies waarmee we samen met u werken aan herstel, vitaliteit en een gezonde toekomst voor uw medewerkers en organisatie.

Doen wat nodig is

Wij werken met een flexibele mindset en een praktische, energieke aanpak. We gebruiken de frisheid en lichtheid van training en de diepte interventies van behandeling. Hierdoor kunnen we precies op maat insteken en aanvullende zorg bieden als dat nodig is. 

Eigen regie en verantwoordelijkheid

Een situatie kan pas veranderen als je daar zelf de benodigde acties voor onderneemt. Daarom leren wij medewerkers hoe ze vanuit kennis en vaardigheden tot doelgerichte acties kunnen komen. Onze focus ligt daarbij op het vergroten van zelfbewustzijn en het ontwikkelen van intrinsieke motivatie voor een gezonde leefstijl.

Samen werken aan herstel

Wij betrekken u actief bij de inhoud en voortgang van onze trajecten. Zo spreken wij bij individuele coaching trajecten niet alleen de medewerker, maar ook met de leidinggevende en eventuele andere betrokkenen en initiëren wij op regelmatige basis contact om u op de hoogte te houden van de voortgang van lopende trajecten.

Resultaat

Al onze interventies zijn gebaseerd op de meest evidente technieken en methoden en worden uitgevoerd door ervaren, gespecialiseerde professionals die in staat zijn om een daadwerkelijke connectie te maken. Wij gebruiken diverse meetinstrumenten om vast te kunnen stellen wat er aan de hand is en om de resultaten van onze interventies inzichtelijk te maken.

De juiste interventies op het juiste moment.

In 5 stappen naar herstel

Plan van aanpak

U meldt uw medewerker telefonisch bij ons aan. Wij nemen de situatie met u door, en maken een globaal plan van aanpak. Wij nemen contact op met de medewerker om een afspraak te maken voor het intakegesprek.

Intake en metingen

Wij onderzoeken middels gesprek, vragenlijsten en fysieke metingen de conditie van de medewerker en de omstandigheden waarbinnen de klachten zijn ontstaan. We maken een intakeverslag en stellen met u het definitieve plan van aanpak vast.

Samen werken aan herstel

De medewerker gaat aan de slag met zijn herstel. Wij betrekken alle partijen uit de werk en privé situatie die onderdeel zijn van de behandeling. Samen werken we een optimaal herstel en een duurzame re-integratie.

Resultaatmeting

Middels vragenlijsten en evaluaties meten wij de voortgang van de behandeling. Hierdoor is inzichtelijk of gewenste resultaten worden behaald en kunnen wij op- en afschalen in zorg indien nodig. Wij kunnen voor aanvullende zorg doorverwijzen naar onze netwerkpartners.

Gezonde toekomst

We sluiten de behandeling af met een plan voor de toekomst. In dit plan zijn concrete tips, adviezen en afspraken opgenomen die medewerker en organisatie helpen om ook in de toekomst gezond te blijven functioneren.

Review

Stip voert voor Lunet zorg individuele- en groepstrainingen mentaal fit op het werk uit. Ankie en haar team zijn experts als het gaat om medewerkers ondersteunen die spannings- en burn-outklachten ervaren. Ze zijn kundig en geven medewerkers inzichten en handvaten waar ze écht iets mee kunnen. Inmiddels heeft Stip voor Lunet zorg 9 groepstrainingen verzorgd. De reacties van de medewerkers zijn enthousiast. Ook voor dit jaar staan er weer een aantal groepstrainingen gepland.

Mérie Hoeks

Verzuimregisseur, Lunet zorg

Gratis adviesgesprek

Onze specialisten helpen je graag verder in een vrijblijvend telefonisch adviesgesprek.
Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.